Verkoop of Aankoop van uw vaartuig

Regelmatig ontvangen wij vragen van booteigenaren die geen btw-verklaring krijgen van de Douane.

Deze btw-verklaring is zeer belangrijk ook als u een vaartuig wilt kopen of verkopen. Men wil er zeker van zijn dat de BTW in Nederland is betaald. Dit gaat soms om behoorlijke bedragen en u wilt achteraf niet geconfronteerd worden met een btw-aanslag van de Douane!

LET OP! Een btw-verklaring is niet altijd nodig, bijvoorbeeld:

Een makelaar eist tegenwoordig bij bemiddeling dat u een geldig btw-bewijs moet overleggen. Zonder dit bewijs wordt uw vaartuig niet in bemiddeling genomen! Ook bij het inruilen is het van belang dat u over de juiste btw-papieren beschikt.

 

Uw aanvraag bij de Douane kan worden afgewezen als bijvoorbeeld de originele factuur er niet meer is en deze ook nergens meer opgevraagd kan worden.
of
Bij eigenbouw er geen nota’s etc. zijn bewaard.
Uw aanvraag wordt meteen door de douane afgewezen of uw btw-afdracht wordt onverwachts veel hoger dan ingeschat! Wij kunnen u adviseren om de juiste wegen te bewandelen en besparen u mogelijk onnodige kosten.

Het zou voor kunnen komen dat de douane het vaartuig gaat taxeren en over dat bedrag u een btw-aanslag stuurt. Bij een vaartuig van € 50.000,00 komt de rekening al op ruim € 10.000,00! Dit alles alleen omdat er niets bewaard is gebleven! De wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor een onderneming heeft de douane in deze niets van doen. Bij iedere controle moet u aantonen dat de BTW is betaald voor het vaartuig, net zoals u elke maand uit Amerika op Schiphol komt met uw dure Rolexhorloge, laptop enz.

Als Uitzondering geldt:
Vaartuigen gebouwd vóór 1985 en aantoonbaar in gebruik zijn geweest in de EU en zich nog in dezelfde staat bevinden wordt de BTW “Geacht te zijn betaald”.

N.B. De Duitse autoriteiten hebben dit niet meer van toepassing verklaard. Nu moet men met originele nota’s de btw-status alsnog aan te tonen.

Duitsland stelt: Geen enkel vaartuig van voor 1985 bevindt zich niet meer in dezelfde staat.