Vergunning Tijdelijke Invoer

Wij kunnen zorgen dat u de beschikking krijgt over de juiste vergunning!

Is uw vaartuig geregistreerd, woont u buiten het douanegebied van de Unie en gebruikt u het vaartuig voor privédoeleinden dan is de vergunning zelfs verplicht.

U kunt maximaal 18 maanden vrij rondvaren in de EU. Na die periode dient u tijdelijk de EU te verlaten. Vervolgens kunt weer in aanmerking komen voor deze vergunning en dit voor maximaal 10 jaar.

Wij kunnen u helpen met het verkrijgen van deze vergunning en zorgen dat de vergunning mogelijk aan u persoonlijk wordt uitgereikt.

Voorbeeld Temporary Admission